Pàgines

diumenge, 17 de novembre de 2013

Acta 1ª reunió apima 2013-14

ACTA DE LA SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL  DE L’APIMA DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL “ES MUSSOL”
CURS 2013-2014



Data:  Dimarts, 8 d’octubre de 2013
Hora:  de 20:00 a 21:30 hores
Lloc:  EEI ES MUSSOL, Plaça Jamma s/n Ciutadella


Assistents:

Esther Camps Bagur
Costeja Bonet
Noemí Marquès Marquès
Maria Bosch Prim
Ester Anglada Torres
Cati Mascaró Camps
Mònica Bosch Pons
Jesús Alles Fernandez
Susagna Torres Termes
Geoffrey Dixon
Carles ?
Aina Calatayud Gual
Francisca Bosch Moll
Veronique Niessen


Punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de la nova junta

De comú acord s’aprova la nova junta amb els següents càrrecs:

Presidenta: Marta Costeja Bonet
Vicepresidenta: Maria Bosch Prim
Secretaria: Veronique Niessen
Tesorera: Aina Calatayud Gual
Tesorera: Francisca Bosch Moll
Vocal: Ester Anglada Torres
Vocal: Susagna Torres Fermes
Vocal: Jesús Alles Fernandez
Vocal: Mònica Bosch Pons
Vocal: Cati Mascaró Camps


2. Memòria d’Activitats 2012-13

La Secretaria presenta la Memòria d’Activitats de l’APIMA del curs 2013/2013 que es penjarà al blog de l’APIMA perquè tots els pares la puguin consultar.


3. Balanç econòmic

Aina, en la seva qualitat de tresorera, comenta el balanç econòmic de l’APIMA, que així mateix es troba inclosa a la Memòria. Comenta que el curs passat s’ha gastat més o menys el que s’ha ingressat.

4. Reunions APIMA

Es comenta que les reunions que normalment es celebren son:
Novembre: Nadal i Reis
Desembre Nadal i Reis
Gener: Carnaval
Març: arbre caramel·ler
Juny: St. Joan

Es discuteix la possibilitat de fer només 1 reunió relatiu a les preparacions de Nadal i Reis, però la majoria dels pares presents prefereix celebrar 2 reunions, perquè no sigui massa feina per una solo reunió.

5. Participació mestres

Les mestres de la escoleta durant el curs sempre van fent suggeriments a la APIMA, però cap d’elles està presents a les reunions. Aquest curs, la Directora del centre ha demanat si els pares voldrien que una de les mestres vingui a les reunions de l’APIMA. Per unanimitat s’accepta aquesta proposta, per considerar que això agilitzarà la comunicació entre mestres i pares.

6. Poliesportiu

Els darrers anys l’APIMA ha llogat cada mes 1 hora la sala de psico del poliesportiu. Es comenta que la participació sempre ha estat satisfactòria i els pares assistents a la reunió decideixen per majoria tornar a llogar la sala també aquest curs. Pel que fa als horaris de l’any passat, que eren de 17:30 a 19:00 es comenta que és bastant prest donat que molts fillets fan una migdiada i la bereneta abans de poder venir. La Maria s’ofereix a anar a demanar disponibilitat d’horaris i reservar la sala preferiblement de 18:00 a 19:30 els divendres 1 cop al mes.

5. TIL

Aina comenta que la Federació d’APIMAS (FAPMA) ha enviat un missatge per correu electrònic comentant l’organització d’una manifestació contra les polítiques educatives del Govern Balear i especialment contra la implementació del TIL. La manifestació consisteix en una marxa des dels pobles de Menorca fins a Es Mercadal on s’organitza un dinar compartit i activitats pels nens, el diumenge 13 d’octubre.

6. Xerrades

Els darrers anys l’APIMA ha organitzat algunes xerrades pels pares, sobre la educació dels nens. L’any passat finalment no es va organitzar cap xerrada. Els pares presents a la reunió majoritàriament estan al favor de tornar a organitzar alguna xerrada. Es demanarà a Keta o Rosa, educadores que treballen al Mussol, tenen amplis coneixements pedagògics i coneixen als nens.

7. Hora de Comptes

Elk curs passat l’APIMA va convidar a Vanessa, qui va venir en horari lectiu a contar comptes i tocar la guitarra amb els nens. Les mestres afirmen que va ser un èxit i Vanessa també ha anat voluntàriament a diversos altres centres escolars. Veronique proposa tornarla a convidar, però considera que se li hauria de pagar, al igual que també es paga a la Marilena que ha vingut algunes tardes a fer sessions de música amb nens i pares que estaven interessats. Hi sembla haver consens sobre el tema, però Aina considera que s’ha d’aplaçar la decisió fins a una reunió posterior.

6. Racó d’intercanvi

L’any passat, a proposta de les mestres, l’APIMA va inaugurar un racó d’intercanvi de objectes de puericultura com robeta, mobles etc. El racó estava a la biblioteca i no va tenir èxit. De fet la participació ha estat pràcticament nul·la i al final Mestral es va endur tots els objectes que s’havien deixat allà. Els pares presents mencionen diversos motius pels quals no es va voler participar. En Carles considera que el racó d’intercanvi tindria més èxit en format digital i s’ofereix per muntar una plataforma online on els pares puguin penjar fotos dels objectes que volen intercanviar, proposta que s’accepta per mutu acord.


7. Joguinoteca

Sorgeix una nova idea per aprofitar les aules que han quedat buides degut al descens d’inscripcions: una joguinoteca. Un espai a on els nens/pares poden portar joguines que tenen aborits i a la vegada poden triar altres joguines que els hi semblen divertits i emportar-se-les a casa durant unes setmanes. Desprès de jugar amb les joguines prestades durant unes 3 o 4 setmanes es tornen a la joguinoteca (al racó de les joguines que es tornen) i el nen propietari les podrà tornar a recollir. Evidentment no es qüestió de deixar les joguines més noves, delicades o que els nens tinguin molt gelosos. Els pares presents estan d’acord amb la idea i Veronique s’ofereix per parlar amb la Directora del centre per demanar el seu permís.


8. Propera reunió

Per majoria dels presents es fixa la propera reunió al 5 de novembre a les 20 hores.


S’invita a tots els presents aportar idees a la propera reunió i la sessió es tanca.





LA PRESIDENTA                                                             LA SECRETÀRIA



Marta Costeja Bonet                                                           Veronique Niessen

Memòria activitats apima curs 2012-13

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’APIMA ES MUSSOL
CURS ESCOLAR 2012-13



         COMPONENTS DE L’APIMA:

Presidenta: Silvia Gener Febrer
Vicepresidenta: Carolina Higuero Cardona
Secretaria: Veronique Niessen
Tresorera: Aina Calatayud Gual
Tresorera: Francisca Bosch Moll
Vocal: Amiceto Pallicer Fedelich
Vocal: Eva Serrano Milla
Vocal: Mari Muñoz Ametller
Vocal: Clara Sanchiz  Llavador
Vocal: Aurea Genestar Pons


         CALENDARI DE REUNIONS:

         Al llarg del curs s’han fet un total de set reunions amb presència dels membres de la    Junta   Directiva, convocades aproximadament cada dos mesos.  Les actes de les         reunions estan arxivades al llibre vermell d’Actes a disposició de        l’APIMA.
         A continuació s’enumeren les reunions realitzades:
-          Reunió d’Assemblea informativa general el 2 d’octubre. Es van elegir els membres de la junta directiva i es va informar sobre les activitats principals que organitza l’APIMA.
-          Reunió ordinària del 6 de novembre. Temes principals: decoració nadalenca dels patis; loteria i paneres de Nadal; regals per les aules.
-          Reunió ordinària del 4 de desembre. El tema central fou la preparació de la festa del patge abans de les vacances escolars.
-          Reunió ordinària del dia 29 de gener. Temes centrals: Carnaval i racó d'intercanvi.
-          Reunió ordinària de 20 de març. Temes centrals: arbre caramel·ler i el cap de setmana a Es Pinaret.
-          Reunió ordinària del 10 de juny. El tema central són els preparatius de la Festa de Sant Joan i la Orla pels nens que s'acomiaden de la escoleta.
-          Reunió ordinària del 29 de juliol. Com a reunió de final de curs i per tancar els comptes.


         PARTICIPACIÓ DE L’APIMA EN ALTRES ÒRGANS:

         Tal i com es va decidir a la primera reunió, l'APIMA d'es Mussol s'ha donat de baixa de la FAPMA, perquè dita afiliació no s'aprofitava i suposava una despesa innecessària.   No obstant, la Presidenta de l'APIMA ha assistit a la reunió per informar-se de   eventuals novetats en l’àmbit d’actuacions de la FAPMA. Desprès d'assistir a la reunió ens va informar  que la FAPMA havia deixat tota activitat i ara hi ha un petit grup de     pares i mares que vol tornar a engegar les activitats de la mateixa. No obstant, s’han             trobat amb un caos organitzativa que implica un canvi forçat del local de la associació,          un desconeixement de l’estat dels comptes, piles d’arxivadors amb documents desconeguts, etc. Davant aquesta situació l’APIMA d’es Mussol va reiterar la seva             intenció de no pagar la quota com a mínim aquest curs escolar i més endavant tornar a        valorar si val la pena associar-se a la renovada FAPMA o no.

Pel que fa al Patronat Municipal, durant el curs 2012-13 el representant dels pares no era d'es Mussol.

A les reunions del Consell escolar, dels quals en fan una per trimestre, hi han assistit la Marina Freitas i la Sílvia Gener, com a representants dels pares.


         SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS I PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS:

         Durant aquest curs, no s’han convocat les ajudes a les APIMES, ni la de la Direcció      General de Planificació educativa de la Conselleria d’Educació del Govern Balear, ni      les de l’Ajuntament de Ciutadella.

         Únicament, s’ha hagut de comprovar que s'hagi efectuat l'ingrés de la subvenció           concedida i justificada l'any passat per un import de 231.14 €.



        
         ACTIVITATS  EDUCATIVES D’AQUEST CURS:

1.      Lloguer de la  sala de psicomotricitat del poliesportiu municipal.

         Com cada any, durant aquest curs escolar, s’ha mantingut el lloguer de la sala de         psicomotricitat, una sessió mensual. Han estat un total de sis sessions, des del mes de     novembre fins el mes de maig i corresponent al darrer divendres de cada mes, dins         l’horari comprès de les 18’30h fins les 20’00h. El lloguer de la sala ha sortit a 17 €          l’hora, sent un total de 204,00€. 

         És un espai educatiu per als fillets i un punt de trobada per què els pares, mares i         germanets es             vagin coneixent i establint relació entre ells. La valoració és satisfactòria,       ja que s’han ben aprofitat: a la majoria de les sessions hi ha hagut un número elevat     d’assistents. 

         S’ha presentat instància a principi de curs, sol·licitant el lloguer de la sala i està pendent el pagament de final de curs, que està previst per la darrera setmana de juliol.

         Per la difusió, s’ha donat una circular informativa a les famílies, amb els dies reservats             de la sala, s'ha penjat un cartell gran al suro del pati central i cartells petits a les aules.  


2.      Hora de comptes

Ha vingut a llegir comptes i tocar la guitarra la Vanessa en horari escolar, el qual ha tingut molt bona acollida entre els nens i les mestres. La Vanessa ho ha fet de manera voluntària sense cobrar res a la escoleta ni als pares.
        

3.      Sessions de música 

         La Marilena va oferir sessions de música pels nenes i els seus pares durant varies       setmanes en horari de tardes. Els pares que hi han apuntat el seu fill han pagat el preu            corresponent a la Marilena. Hi ha hagut poques inscripcions i entre els pares que hi           han assistit no totes les valoracions son positives.



         ACTIVITATS LÚDIQUES D’AQUEST CURS:
        
1.      Taller decoració Nadal

El dia 6 de desembre de 10:30 a 13:00 va tenir lloc el taller de decoració de Nadal.  L'APIMA va fer una recol·lecte de tasses de iogurts entre els pares per poder elaborar  campanetes per la decoració dels patis. Els materials que s'han comprat són cintes per lligar les campanes i “bluetac”, pintura i paper. El dia del taller, els nens han pintat un mural d’un arbre de Nadal amb les seves mans. Els pares han participat en elaborar les campanetes i penjar-les als patis.

2.      Festa del patge.

         Aquest curs escolar, la festa s’ha celebrat el dissabte 15 de desembre de 10:30 a         13:00. L'APIMA ha donat regals per la escola en línia amb les necessitats senyalades      per les mestres. S'ha demanat pressupost de diverses botigues de joguines per     tricicles i cavalls pels patis i comptes per les aules. Finalment han comprat les bicicletes, els comptes, el sorteig d’estris de cuineta, i un sorteig de ferreteria i es va entregar tot als nens el dia de la festa. Tot plegat va suposar una despesa d'uns 220           euros.

         L'APIMA va trobar 3 voluntaris per fer de patges i una botiga de bicicletes que     ens va             deixar una bicicleta familiar perquè els patges poguessin fer la seva arribada. Pel    que fa al menjar de la festa, es van fer llistes de menjars i begudes amb          quantitat          orientatives perquè els pares es poguessin inscriure i l'APIMA va comprar els gots          de plàstic i les tovallons. L'APIMA també es va encarregar de la decoració de     l'escenari i de la bicicleta, d'embolicar els regals i de la neteja desprès de la festa.

         Molts nens, pares, germanets i altres familiars van assistir a la festa amb molta il·lusió.             No obstant, s'ha de dir que la majoria dels petits en tenien por als patges, el qual      segurament té molt a veure amb la disfressa que inclou molta panxa i una barba      impressionant!
        
         Aquest dia també es va fer el sorteig de tres paneres de Nadal. Per aquest sorteig,        l’APIMA ha comprat 150 tires per cada panera, que després s’han posat a la venda per   1€  (per 15 números, 5 de cada panera).    


3.      Desfilada de carnaval

A proposta de l'Ajuntament i per decisió de l'APIMA Es Mussol va participar en la desfilada de Carnaval amb una carossa que ens deixava l'ajuntament i decorada pels pares i per les mestres que participaven. Es van aprofitar les desfresses de cuiners que l'escoleta ja tenia preparades pels nens per les activitats de carnaval que s'organitzen en horari escolar. Els davantals dels pares i germanets amb el logo d'es Mussol es van elaborar de manera desinteressada per Limbo Taller Creativo i algunes mares que van acudir a taller per ajudar. Encara que hi va haver molt poc temps pels preparatius, degut a que l'Ajuntament va avisar molt hora per hora, el resultat ha estat encantador, tant pel que fa a les disfresses de cuiners, com la carossa. Hi havia força participació: tant famílies com mestres es van apuntar. Els nens s'ho van passar molt bé damunt la carossa “cuinant” amb farina i confetis i els pares i les mestres també van passar una bona estona. Als diaris locals es van publicar fotos del nostre grup i l'ajuntament ens va regalar un cap de setmana al Pinaret per la nostre participació a la desfilada.
        

4.      Festa del caramel·ler de Pasqua.

         Els nens reguen l'arbre caramel·ler del pati del Sol amb les mestres en horari escolar i             els caramels els han agafat           amb els seus pares el 27 de març (a la hora de la sortida). L’aportació de l’APIMA ha consistit en la compra dels caramels i en   embolicar-los en petites bossetes per cada nen. 


         5. Cap de Setmana a les cases d'es Pinaret
        
         Gràcies a la participació d’Es Mussol a la desfilada de carnaval, l’Ajuntament va             oferir un cap de setmana en Es Pinaret al centre. Finalment ’ha estat el primer cap    de setmana de juny, concretament del divendres cap vespre fins el diumenge cap      vespre. Hi ha 30 places per dormir. La inscripció va estar oberta a totes les famílies,     però aquelles que van participat en la desfilada tenien preferència. Entre les famílies que es van apuntar es van planificar els menjars i les activitats. Hi va haver força gent           que va venir durant el dia per passar una estona i dinar amb tot el grup. Un grup més     reduït es va quedar a dormir. Les famílies s'ho van passar molt bé, tant nens com         adults. Pels nens que van quedar a dormir ha estat tota una aventura! Es va fer una         barbacoa, una gimcana, el guarda ens va ensenyar tots els animals, vam anar al     parc, a jugar a futbol etc.

6. Festa de Sant Joan 

         Com cada any, l'APIMA s'ha encarregat d'organitzar la Festa de Sant Joan de la            escoleta que s’ha celebrat dia 18 de juny a partir de les 18’00h. A la festa no hi ha    faltat la participació de cavalls i cavallers. Per la bereneta de la festa, la APIMA        va        aportar les ensaïmades, els gots i les tovallons. Els pares han aportat begudes,          menjar i xocolate a petició de l'APIMA mitjançant unes llistes per cada aula. L'APIMA      ha donat un detall a cada caixer per agrair la seva participació a la festa. No cal dir que     la festa va tenir molta participació, molt bona acollida i que els nens estaven encantats,    no només de poder veure i tocar els cavalls sinó també de participar en una festa amb          els seus amiguets, pares i les mestres de la seva escoleta!
        


         ALTRES ACTIVITATS

         1. Racó d'intercanvi

         A proposta de les mestres, l'APIMA va crear un punt d’intercanvi de coses de nens a     partir del febrer. El racó d’intercanvi es va muntar a la biblioteca de la escoleta. Els         pares hi podien col·locar i agafar els objectes que volien, sempre i quan es    tractava de coses per nens d’entre 0 i 3 anys, com ara robeta, mobles de bebè,             joguines etc. Es van penjar cartells informatius a les aules per anunciar la iniciativa. La        participació ha estat limitada. Els objectes que ningú s’ha endut han estat       retirades per Caritas sense cap cost.

         2. Adquisició de materials per a l’equip educatiu de l’escola. 

         L'APIMA ha comprat un telèfon sense fil per cada aula, perquè les mestres no hagin      d’abandonar els nens si necessiten fer alguna trucada (per exemple a un pare perquè    un nen te febre). També ha aportat els diners per poder arreglar el termo d'aigua     calenta d'una de les aules que estava avariat i pel qual l'escoleta no tenia pressupost.



         3. Loteria de Nadal.

         Com ha anat fent cada any, l’APIMA ha comprat Loteria de Nadal com a mitjà per          obtenir ingressos: 2€ la papereta: 1,20€ participació + 0,80€ en benefici de l’APIMA.        Total 15 dècims.

         4. Orla pels nens del darrer curs

         L'APIMA ha elaborat una Orla pels nens de P2 com a acomiadament de l'escoleta.        S'ha millorat el design de l'any anterior i el resultat ha estat molt bonic. Les copies             s'han fet sobre una cartolina bona, però aquells pares que ho volen la poden fer    plastificar pel seu compte. Desprès s'ha lligat cada orla amb una cinta, adjuntant un      petit escrit d'acomiadament per part de l'APIMA.

         SECRETÀRIA

                             VERONIQUE NIESSEN
                             31 de Juliol de 2013
         MEMORIA ECONÒMICA DE L'APIMA     CURS ESCOLAR 2012-13
En data 30 de Juliol de 2012, a la compta de l'APIMA hi ha 2.175,91€.
Ingressos
- venta de loteria i paneres per Nadal.......................................................................................................................587.04€
-Quotes socis APIMA 2012-13............................................................................................................................720.00€
            L'ingres de les quotes d'aquest curs s'efectua dia 4 de juliol de 2012, i l'import d'una   quota (15.00€), es fa dia 12 de març de 2013.
Tot i no ser un  ingrés d'aquest curs escolar, es confirma l'ingrés el dia 30 de  juliol de 2012 de la subvenció d'educació modelitat A i B per part de l'Ajuntament de Ciutadella de 231.14€
-Quotes socis APIMA curs 2013-2014 ................................................................................................................................420.00€
            Falten algunes quotes de socis que faran l' ingrés al setembre. Tot i no ser d'aquest      curs escolar, l'ingrés s'ha fet al juliol de 2013.
Total ingressos curs 2012-2013......................................................................................................................1292.04€
Despeses
-Material de papereria utilitzat al llarg de les festes......................................................................................................................103.47€
-Festa dels Patges per Nadal......................................................................................................................314.63€
            S'inclouen regals pels fiets/fietes (utensilis de cuinetes, material euristica, tricicles,         contes), telèfons inhalambrics per les aules, material de beguda i decoració de la festa
-Compra de dècims de loteria......................................................................................................................240.00€
-Termo electric de 30 litres........................................................................................................................199.65€
-Carmels arbre caramel.ler...............................................................................................................34.09€
-Festa Carnaval.................................................................................................................77.06€
-Festa de Sant Joan.........................................................................................................................54.99€
-Taxa canvi de Junta........................................................................................................................16.23€
-Sala de Psicomotricitat del polideportiu municipal...............................................................................................................204.00€
-Despeses bancaries.............................................................................................................76.40€
Total despeses curs 2012-2013................................................................................................................1320.52€
Dia 13 de setembre  romanen a la comta corrent   1908.34€
Pendent d'ingressar la quota d'alguns socis de l'APIMA del curs 2013-2014




SECRETÀRIA Veronique Niessen                                   TESORERA  Aina Calatayud