Pàgines

dimarts, 30 d’abril de 2013

assemblea apimes

Benvolguts/des:

Com sabeu, el proper dijous 9 de maig hi ha convocada una vaga general de l'ensenyament a tot l'estat. La CEAPA, que és la confederació espanyola d'apimes a la que pertanyem, hi dóna suport. No obstant, els membres de la junta de la FAPMA pensem que la postura de la federació ha de respondre a un debat intern amb les apimes membres. D'una banda, la Junta considera que hi ha motius més que suficients per secundar aquesta vaga. De l'altra, entenem que demanar a les famílies que no vagin o no duguin els al·lots a escola requereix un debat i uns consens més amplis.

Per açò vos convocam a una assemblea d'apimes, que es farà el proper divendres 3 de maig de 2013, a les 18 h., al centre de convencions des Mercadal (al costat de la sala multifuncional). L'ordre del dia té un únic punt, que és debatre sobre la postura de la FAPMA davant de la vaga i adoptar un acord al respecte.

Ja sabem que vos convocam amb molt poc temps, i vos en demanam disculpes. Però pensam que cal prendre la decisió el més prest possible perquè després hi hagi temps, sigui quina sigui la decisió, d'informar les famílies. De tota manera, si no podeu enviar ningú, deixam oberta la possibilitat que expresseu la vostra opinió per correu, i tindrem en compte el vostre vot com si hi assistíssiu personalment. El que si que vos demanam que feu és debatre internament el tema a nivell de junta d'apima, encara que sigui electrònicament, i que adopteu un posicionament per expressar-lo ja sigui a la reunió de divendres, o ja sigui mitjançant el correu electrònic.

Gràcies per la participació. La FAPMA la feim entre tots/es!

FAPMA Menorca

dilluns, 22 d’abril de 2013

OBRIM L’ESCOLA!!!


Després d’un any i mig, el dia a dia no ens ha fet perdre de vista que allò que ens va fer començar la lluita continua vigent, la qualitat de l’educació segueix amenaçada per la realitat de les retallades i per la imminent aprovació de la LOMQE, el decret de convivència i el que ja s’ha aprovat, decret del trilingüisme.
Per tot açò, el dijous 25 d’abril de les 18 a les 20 h. OBRIM L’ESCOLA PER TANCAR-NOS PER L’EDUCACIÓ. Ens trobarem tota la comunitat educativa de Ciutadella a
L’IES J M Quadrado.
Hi haurà activitats per a petits i grans: jocs populars, contacontes amb Vanesa Canals, bereneta, projecció de vídeos i xerrada informativa a càrrec de Joan F. López Casasnovas.
Acabarem l’acte amb la lectura del manifest.
Mares, pares, professorat i alumnat som la comunitat educativa i som els únics que podem frenar les ofensives contra l'educació tant del nostre govern autonòmic com de l’estatal.
No esperem que un altre ho faci per nosaltres!
Lluitant també eduquem!

MANIFEST TANCADES 25 ABRIL


Estem segurs que tots els aquí presents no volem que els nostres joves siguin un engranatge més del sistema productiu, és per això que demanem una educació capaç de desenvolupar al màxim les seves capacitats de forma harmònica, de formar-los com a persones lliures i crítiques, autònomes en els seus pensaments i accions, capaços de lluitar per una societat autènticament democràtica, socialment avançada i justa que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar dels seus ciutadans.
Volem la millor educació possible per als nostres fills i filles, per suposat una educació pública i a l'abast de tothom; volem una educació de qualitat tant en els seus continguts com en les seves metodologies; una educació moderna en el sentit que els posi en contacte amb els avanços darrers de la ciència i de la tècnica, perquè així siguin capaços d'incorporar-se al món del treball en les millors condicions possibles, volem una educació capaç de convertir-los en excel·lents professionals i en millors persones.
Volem, en definitiva, que l'escola no només prediqui democràcia sinó que també la practiqui i, en aquest sentit, rebutgem la nova llei d'educació que atempta contra la ja minsa participació dels pares als centres escolars.
Així mateix els aquí reunits veiem amb preocupació com es degraden les condicions de treball en els centres dia rere dia , com es redacten lleis sense ni tan sols demanar l'opinió d'aquells que es troben implicats en el seu compliment, com s'intenta eliminar la llibertat, la crítica del que hauria de ser un lliure exercici de la funció docent; just el que està passant amb l’avantprojecte de convivència en els centres i el decret del tractament integrat de les llengües.
Tots observem perplexos com allò que tant temps i esforços va costar construir es desfà amb cada mesura que els nostres governants proposen; poc a poc, retallada a retallada, anem perdent qualitat en el nostre sistema educatiu. Quan diem que l'educació és peça fonamental d'una societat democràtica no diem una frase feta, n'esteim convençuts que no és possible construir una societat socialment avançada sense un sistema educatiu públic, de qualitat i democràtic.
El procés educatiu serà irrepetible a les vides dels nostres al·lots, s’hi juguen molt i tenen dret a una educació de qualitat, per tant, exigim que aquesta sigui excel·lent en tots els seus aspectes. Hi ha molt a perdre i molt a guanyar i no podem acceptar de cap manera que es jugui amb el seu futur.
Davant els grans reptes presents, qualsevol diferència entre els membres de la comunitat educativa s’han de debatre amb sinceritat i honradesa, sense egoismes, i no hauríem d'oblidar que coincidim en uns objectius ben clars. Aquest és un món al revés, sense lògica ni sentit, nosaltres som els protagonistes de l'educació i els nostres governants en lloc d'actuar i posar-se al nostre servei legislen contra els nostres interessos com si l'educació fos una mercaderia més. La llei WERT i el seu procés d’elaboració així ho està demostrant.
Per últim, manifestam la voluntat de seguir lluitant per una educació pública, amb base científica, democràtica, compensadora de les desigualtats, afavoridora d'oportunitats
per a tots els joves, eina imprescindible d'una societat autènticament democràtica, justa i socialment avançada. Després d’un any i mig, el dia a dia, no ens ha fet perdre de vista que allò que ens va fer començar la lluita continua vigent, la qualitat de l’educació està amenaçada i per tant continuem fermament decidits a no quedar-nos de braços plegats.
Mares, pares, professorat i alumnat som la comunitat educativa i som els únics que podem frenar les ofensives contra l'educació pública tant del nostre govern autonòmic com de l’estatal.
No esperem que un altre ho faci per nosaltres!
Lluitant també eduquem!

divendres, 19 d’abril de 2013

dilluns, 15 d’abril de 2013

tancades dia 25 d'abril a Ciutadella‏MANIFEST TANCADES 25 ABRIL
Estem segurs que tots els aquí presents  no volem que els nostres joves siguin un engranatge més del sistema productiu, és per això que demanem una educació capaç de desenvolupar al màxim les seves capacitats de forma harmònica, de formar-los com a persones lliures i crítiques, autònomes en els seus pensaments i accions, capaços de lluitar per una societat autènticament democràtica, socialment avançada i justa que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar dels seus ciutadans.
Volem la millor educació possible per als nostres fills, per suposat una educació pública i a l'abast de tothom; volem una educació de qualitat tant en els seus continguts com en les seves metodologies; una educació moderna en el sentit que posi en contacte els nostres fills/es amb els avanços darrers de la ciència i de la tècnica, per a que així siguin capaços d'incorporar-se al món del treball en les millors condicions possibles, volem una educació capaç de convertir-los en excel·lents professionals i en millors persones.
Volem, en definitiva, que l'escola no només prediqui democràcia sinó que també la practiqui i,  en aquest sentit,  rebutgem la nova llei d'educació que atempta contra la  ja minsa participació dels pares als centres escolars.
Així mateix els aquí reunits veiem amb preocupació com es degraden les  condicions de treball als centres dia rere dia , com es redacten lleis sense ni tan sols demanar l'opinió d'aquells que es troben implicats en el seu compliment, com s'intenta eliminar la llibertat, la crítica del que hauria de ser un lliure exercici de la funció docent ;just el que està passant amb l’avantprojecte de convivència als centres i l’avantprojecte de tractament integrat de les llengües.
Tots observem astorats com allò que tant temps i esforços va costar construir es desfà amb cada mesura que els nostres governants proposen; poc a poc, retallada a retallada, anem perdent qualitat en el nostre sistema educatiu. Quan diem que l'educació és peça fonamental d'una societat democràtica no diem una frase feta, n'estem convençuts que no és possible construir una societat socialment avançada sense un sistema educatiu públic, de qualitat i democràtic.
El procés educatiu serà irrepetible a les vides dels nostres al·lots, s’hi juguem molt i tenen dret a una educació de qualitat,  per tant, exigim que aquesta sigui excel·lent en tots els seus aspectes.  Hi ha  molt a perdre i molt a guanyar i no podem acceptar de cap manera que es jugui amb el  seu futur.
Davant els grans reptes presents, qualsevol diferència entre els membres de la comunitat educativa s’han de  debatre amb sinceritat i honradesa, sense egoismes, però no hauríem d'oblidar que coincidim en uns objectius ben clars. Aquest és un món al revés, sense lògica ni sentit, nosaltres som els protagonistes de l'educació i els nostres governants en lloc d'actuar i posar-se al nostre servei legislen contra els nostres interessos com si l'educació fos una mercaderia més. La llei WERT i el deu procés d’elaboració  així ho està demostrant.
Per últim, la Plataforma manifesta la seva voluntat de seguir lluitant per una educació pública, amb base científica, democràtica, compensadora de les desigualtats, afavoridora d'oportunitats per a tots els joves, eina imprescindible d'una societat autènticament democràtica, justa i socialment avançada.  Després d’un any i mig, el dia a dia, no ens ha fet perdre de vista que allò que ens va fer començar la lluita continua vigent, la qualitat de l’educació està amenaçada i per tant continuem fermament decidits a no quedar-nos de braços plegats.
Mares, pares, professorat i alumnat som la comunitat educativa i som els únics que podem frenar les ofensives contra l'educació pública tant del nostre govern autonòmic com de l’estatal.
No esperem que un altre ho faci per nosaltres!
Lluitant també eduquem!